TECNO MERLO - nástavby pro svoz odpadů

Produkty

Velké i malé systémy sběru a zhutňování, satelitní vozidla pro sběr a přepravu odpadu.